KOIKE Contact us

Taiwan

KOIKE Group Company in Charge

Company Contact
KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD.
1-9-3, Onodai, Midori-ku, Chiba-shi, Chiba, 267-0056, Japan
Global Machinery Sales Division +81 43 239 2130 +81 43 239 2129 http://www.koike-asia.com

CNC Cutting, Portable Cutting and Welding Machines

Company Contact
HONYORK TRADING CO., LTD.
4F-9, No. 5, Sih-wei 4Th Road, Ling-Ya District, Kaohsiung, Taiwan R.O.C.
KUO LIANG, HU(Mr.) +886  7 330 3217~9 +886  7 537 1480

Gas apparatus

Company Contact
TONG ZHOU TRADING CO.,LTD
No.13,Fuhua St.,Sanchong Dist.,New Taipei City 241,Taiwan R.O.C
Tse Ta, Liu(Mr.)  +886  2 2981 5770 +886  2 2981 5516
KEN LE TRADING CO., LTD.
No.13 Lane 99, Sec. 3, Cheng Teh Road, Taipei, Taiwan R.O.C.
Ar Te, Lien(Mr.) +886  2 2594 6286 +886  2 2591 6784